lat
E-katalog je savremen način da se potraži željena publikacija ili provjeri podatak, u prostorijama Biblioteke, ali i sa bilo kog drugog mjesta.
Javni, onlajn dostupan e-katalog Narodne biblioteke Budve sadrži blizu 20.000 kataloških zapisa o izdanjima koja posjeduje Biblioteka. Radi na platformi COBISS i možete mu pristupiti ovdje.

Pretraživanje je moguće na tri načina: unošenjem nekih podataka o traženom naslovu (osnovno), kombinovanjem nekoliko kriterijuma za pretraživanje (izborno), i pomoću posebnih prefiksa (komandno pretraživanje). Zahtjevi za pretraživanje koji imaju isti oblik u ćirilici i u latinici mogu se napisati bilo kojim od dva pisma.
E-katalog sadrži podatke o svim vrstama građe:
- monografske publikacije na svim medijima, tj. knjige, kartografska građa, zvučni i video zapisi, fotodokumenti, štampane muzikalije (notna građa);
- serijske publikacije, tj. časopisi i novine;
- članci iz časopisa i zbornika.
E-katalog NB Budve je dio nacionalnog sistema kataloško-bibliografskih informacija COBIB.CG te se ovdje mogu pretraživati podaci o fondovima 32 crnogorske biblioteke: Nacionalne, Univerzitetske, biblioteke CANU, Istorijskog instituta, kao i gradskih biblioteka.
COBIB.CG je, opet, dio regionalnog sistema COBISS.NET (Slovenija, BiH, Srbija, Makedonija, Bugarska, Albanija) koji čini 1.172 biblioteke i kojem se može pristupiti ovdje.

Elektronski katalozi
Elektronski katalozi
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740