КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ
О Дигиталној Народној библиотеци Будве у електронском магазину
У 4. броју електронског магазина за културу и умјетност "Шквер" изашао је први дио текста о Дигиталној Народној библиотеци Будве, стр. 80-86.

Текст се може читати на линку http://skvermagazin.me/
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740