КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ
Промоција књиге Луције Ђурашковић на подгоричком Сајму књига и образовања
Књига "Културно благо паштровских манастира" (могућност туристичке валоризације), ауторке мр Луције Ђурашковић, коју је објавила ЈУ Народна библиотека Будве, биће представљена у суботу, 02.10.2021. године у 19 часова. О књизи ће говорити др Предраг Зеновић, мр Добрила Влаховић и ауторка мр Луција Дјурасковић, а програм ће водити Станка Станојевић.
Уводом у књигу ауторка између осталог, истиче и сљедеће: „Избор теме Манастири у Паштровићима и могућност њихове туристичке валоризације је произашао из дугогодишњег систематског истраживања манастирских комплекса на подручју Паштровића из угла историчара умјетности са посебним интересовањем за могућност њихове заштите и презентације кроз туризмолошки аспект који битно укључује специфичности и могућности за њихову валоризацију што би значајно утицало на развој културног туризма и унапређење туристичке понуде паштровског приобаља, као и цјелокупне будванске регије, па и шире. Сам предмет истраживања је интердисциплинаран, а ово обавезује да се из позиције различитих дисциплина (историја, историја умјетности, компаративна религија, етнологија) истражи и интерпретира значај сакралног споменичког насљеђа у Паштровићима у односу на специфичну туризмолошку функцију. Ово посебно када је ријеч о подручју дијела приобалног појаса будванске општине као по себи атрактивног простора за развој низа различитих видова туристичке понуде, особито културног туризма.“
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740