KULTURNI PROGRAMI
Izložba Budva živi istoriju nagrađena na 16. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga
Na 16. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja postavljena je izložba "Budva živi istoriju" za koju su fotografije odabrale Gordana Ljubanović i Maja Simonović. Izložba je nastajala u periodu pandemije koja je značajno promijenila naš svijet i način života, a JU Narodna biblioteka Budve je imala namjeru da prikupi i sačuva dokumentarna svjedočanstva o svemu što smo proživljavali: od prvih poremećaja svakodnevnog života, preko uvođenja vanrednih mjera, do uspomena na trenutke izolacije i usamljenosti, života na distanci i pod maskama. U tom cilju Biblioteka je osmislila projekat „Budva živi istoriju“ i pozvala je građane sa teritorije budvanske opštine da doniraju fotografije na kojima su zabilježili lične ili društvene momente nove realnosti. Te fotografije su postale dio zavičajnog fonda Biblioteke i ostaće kao čuvari našeg kolektivnog sjećanja. Cilj je bio da se prikupi i zabilježi što više detalja i situacija iz života građana Budve, koji bi budućim pokoljenjima pričali priču o našem vremenu. Ovaj zajednički poduhvat građana i Biblioteke okončan je izložbom radova najveće dokumentarne i likovne vrijednosti koja je prvi put predstavljena na Sajmu.

Izložba je nagrađena posebnim priznanjem za vizuelno oblikovanje prostora Sajma.

Član žirija za dodjelu nagrada prof. dr Slavica Perović obrazložila je nagradu: „Posebno priznanje za vizuelno oblikovanje prostora Sajma izložbom fotografija „Budva živi istoriju“, Narodna biblioteka Budve koja uz vrlo bogatu izdavačku djelatnost predstavlja i ovaj vizuelni vid, isječke iz istorije grada čiju kulturu na Sajmu predstavlja. Narodna biblioteka Budve je inače promotor književnih vrijednosti i tako pokazuje mnogoznačnost doživljaja knjige i književnog stvaralaštva što mogu i lično da potvrdim učestvovanjem na književnim večerima i na jednoj sjajnoj, utemeljenoj promociji knjiga i književne vrijednosti.“
Direktorici JU Narodna biblioteka Budve, Mili Baljević je uručena Nagrada, a ona je tim povodom, zahvalivši se na priznanju, rekla: „Ovakve nagrade su uvijek podsticaj da naša Biblioteka nastavi još intenzivnije da radi na širenju kulture i vrijednosti ne samo u našem gradu , nego i šire“.
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740