KULTURNI PROGRAMI
Književni konkurs za učenike osnovnih škola od 4. do 9. razreda
JU Narodna biblioteka Budve i NVO Dramski studio Budva u okviru 10. Festivala književnosti za djecu „Male morske pjesme i priče“ raspisali su konkurs na SLOBODNU temu za učenike osnovnih škola od 4. do 9. razreda. Konkurs je otvoren do 10. marta tekuće godine a pjesme i priče treba slati na e-adresu malemorske@gmail.com. Uz radove je potrebno navesti: ime i prezime autora, razred, naziv škole, grad, ime i prezime mentora, adresu i telefon škole.
Pobjednike očekuje nagrada „Mali/a od palube“ i direktno učešće na festivalu „Male morske pjesme i priče“ koji će se održati u Budvi od 30. marta do 2. aprila.
Festival je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Zavoda za školstvo.
Bliže informacije mogu se dobiti putem telefonskog broja +38269560221 ili e-adrese malemorske@gmail.com.
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740