KULTURNI PROGRAMI
Stare razglednice Budve
U ponedjeljak 8. maja u 20.30 č na 17. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga biće otvorena izložba STARE RAZGLEDNICE BUDVE autorke Ane Zelinske koja će izložbu i otvoriti dok će sa ruskog prevoditi Elena Zelinska. Originalne stare razglednice Budve dio su kolekcije Arsena Melitonjana i Keri Redi.
Razglednice prikazuju Budvu na prelazu iz 19. u 20. vijek, a izložba upoznaje posmatrača i sa ranom etapom u razvoju pošte na Balkanu.
Postavka će se moći pogledati za vrijeme trajanja Sajma knjiga.
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740