КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ
Промоција нове збирке стихова Миша Гаћиновића Ходим снен… Сјен…
Новембарским програмима Народна библиотека Будве у четвртак, 9. 11. у 20 часова наставиће обиљежавање Дана општине промоцијом књиге из свог издаваштва. Том приликом, у холу Академије знања, биће представљена нова збирка пјесама Миша Гаћиновића под називом "Ходим снен... Сјен...". О књизи, деветој збирци по реду, говориће рецензенткиња др Милена Радовић Савић и аутор.
Мишо Гаћиновић пише: пјесме, есеје, приче, романе...
Објавио је збирке пјесама: Оаза, Пјесме, Чудесни свијет, Књига о Потопу, На бијеломе хљебу, Читанка шаховска, Из наде роса и Уз кафу балканску; збирке прича: Плач над Слободом и Приче праисконске; романе: Тајна, Долазимо... и одлазимо..., Болница, Спасење и Смрт композитора, као и књигу есеја Траговима љепоте.
Рођен је 1958. године у Никшићу гдје је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Филозофском факултету у Сарајеву, на одсјеку Јужнословенски језици, групи Српскохрватски језик и књижевност.
Од 1990. године живи и ради у Будви.
Др Милена Радовић Савић на почетку рецензије биљежи да најновија збирка Гаћиновићева "већ својим насловом имплицира оквирне мотиве збирке, а то су пролазност људског живота, на чијој путањи титра сјен - као мотив људског нестајања и нестанка, као крајње животне тачке. Ови мотиви присутни су у сва четири циклуса пјесама." Надаље, потом, додаје: "У збирци провејава осјећај егзистенцијалне угрожености, маргинализације, духовне несхваћености, а која имплицира осјећај очајања и безнадежности, слично ономе осјећању очајања које је имао Милош Црњански, половином 20. вијека, у вријеме свог странствовања у Лондону...".
Збирка пјесама Ходим снен... Сјен... штампана је уз подршку Туристичке организације општине Будве.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740