OPAC.NBBD
OPAC NBBD E-katalog je savremen način da se potraži željena publikacija ili provjeri podatak, u prostorijama Biblioteke, ali i sa bilo kog drugog mjesta.

Onlajn javno dostupan e-katalog Narodne biblioteke Budve (OPAC NBBD) sadrži blizu 20.000 kataloških zapisa o izdanjima koja posjeduje Biblioteka. Radi na platformi COBISS i možete mu pristupiti ovdje.

Pretraživanje je moguće na tri načina: unošenjem nekih podataka o traženom naslovu (osnovno), kombinovanjem nekoliko kriterijuma za pretraživanje (izborno), i pomoću posebnih prefiksa (komandno pretraživanje).

Zahtjevi za pretraživanje koji imaju isti oblik u ćirilici i u latinici mogu se napisati bilo kojim od dva pisma.

E-katalog sadrži podatke o svim vrstama građe:

- monografske publikacije na svim medijima: knjige, kartografska građa, zvučni i video zapisi, fotodokumenti, štampane muzikalije (notna građa);

- serijske publikacije: časopisi i novine;

- članci iz časopisa i zbornika.
cobib
Elektronski katalozi
Elektronski katalozi
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740