РАДИОНИЦЕ
БЕСПЛАТНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЈЕЦУ У ПЕТРОВЦУ
ЈУ Народна библиотека Будве, подручно одјељење Библиотека С. М. Љубиша наставља организовање бесплатних радионица за основце у Петровцу почев од 1. фебруара.

Радионице ће се реализовати у два циклуса од 01. фебруара до 30. априла и од 01. октобра до 31. децембра.

Радионица „Читај, истражи, припреми и покажи“, намијењена дјеци узраста од 8-10 година одржава се сваког уторка у периоду од 13 до 14 часова у просторијама ОШ „Мирко Срзентић“.
Радионица је осмишљена да оспособи дјецу да се несметано изражавају и да богатећи рјечник развијају самопоуздање приликом самосталног и јавног излагања. Избор теме биће у договору дјеце и водитеља радионице, а уз осмишљавање монолога и дијалога ствараће и приче. Такоће, биће им препоручена литература прилагођена узрасту, осмишљаваћемо монологе и дијалоге и стварати приче. Искуство у раду са дјецом је показало да се они најбоље ослобађају и изражавају кроз наступ на сцени па ће то бити крајњи циљ.

Радионица енглеског језика "DISCOVER ENGLISH" намијењена је дјеци узраста 8 - 10 година и одвијаће се у периоду од три мјесеца (фебруар, март и април) сваког понедјељка у термину до 13 до 14 часова у просторијама ОШ „Мирко Срзентић“ у Петровцу. Теме које ће бити обрађиване су: St Valentine's Day, Mothers' Day, The Real Shakespeare, Digital World, Film and Music.
Дјеца ће учити језик кроз неколико сегмената: граматику на другачији начин, кроз популарне пјесме, слушаће и читаће познате приче и гледати инсерте из филмова,упознаће једног од најпознатијих писаца, обиљежаваће познате празнике у том периоду, рјешаваће асоцијације и загонетке, богатити свој вокабулар и састављати квизове.

Радионица „Математика кроз игру“ намјењена је дјеци узраста од 5 до 7 година и биће одржавана сваке сриједе у термину до 12:30 - 13:30 часова такође у просторијама ОШ „Мирко Срзентић“.
Радионице ће се реализовати кроз неколико сегмената:бројеви, геометријске фигуре и тијела. Свака радионица започеће квизом знања из једне од поменутих тема. Током радионица биће коришћене разне игрице, питалице, загонетке и асоцијације. Учесницима ће на занимљив начин бити представљен математички садржај предвиђен за овај узраст. Створиће се могућност да дјеца кроз нови приступ стекну нова знања и вјештине која ће им помоћи у сналажењу у разноврсним ситуацијама.

Радионица „Забавна математика“ је намијењена дјеци узраста од 8 до 11 година, а заинтересовани могу доћи сваког петка од 14.15 – 15.15 часова у просторијама ОШ „Мирко Срзентић“.
Радионице за овај узраст ће такође бити реализоване кроз неколико тема: историјат математике, проблемски задаци, бројеви, геометрија. Користиће се исте методе као и у млађој групи, с тим што ће бити прилагођене узрасту и предзнању учесника.
Циљ математичких радионица је разбијање предрасуда да је математика област коју је тешко савладати, као и оспособљавање полазника да самостално користе веб алате како би били у могућности да у будућности истражују и надограђују своја знања, као и да их на прави начин примјењују.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740