РАДИОНИЦЕ
Радионица „Занимљива математика" у Петровцу
У организацији Народне библиотеке Будве у Петровцу, у просторијама Црвене комуне у петак, 14. фебруара почињу тромјесечне радионице „Математика кроз игру“ и „Занимљива математика“ намијењене дјеци у узрасту од 5 до 11 година. Радионице ће се реализовати сваког петка почев од 14. фебруара па све до 8. маја у термину од 13 до 14 часова, а водиће их професорица Милица Раичевић.
Радионица „Занимљива математика“ намијењена је дјеци узраста од 8 до 11 година. Радионице за овај узраст ће такође бити реализоване кроз неколико тема: историјат математике, проблемски задаци, бројеви , геометрија. Користиће се исте методе као и у млађој групи, с тим што ће бити прилагођене узрасту и предзнању полазника.
Циљ математичких радионица је разбијање предрасуда да је математика области коју је тешко савладати, као и оспособљавање полазника да самостално користе веб алате како би били у могућности да у будућности истражују и надограђују своја знања, као и да их на прави начин примјењују.
©Народна библиотека Будве 2018