КЊИГЕ
Народна библиотека Будве је 2017. године покренула издавачку дјелатност са основном намјером да објављује дјела будванских аутора и на будванске теме. Сви наслови се могу користити уз поштовање права дефинисаних одговарајућом Изјавом о условима коришћења.
knjige
Sara Vuković
Atelje
knjige
Đorđe V. Gregović
Grande Dormidor
knjige
Stanka Rađenović
Karneval u Amnionu
knjige
Мила Медиговић
Лексикон позни
©Народна библиотека Будве 2018