КЊИГЕ
Народна библиотека Будве је 2017. године покренула издавачку дјелатност са основном намјером да објављује дјела будванских аутора и на будванске теме. Сви наслови се могу користити уз поштовање права дефинисаних одговарајућом Изјавом о условима коришћења.
knjige
Мишо Гаћиновић
Траговима љепоте
knjige
Мирослав Лукетић
Записи и причања
knjige
Катарина Сарић, Станка Рађеновић Станојевић, Марија Кривокапић, Сандра Ђурбузовић
Персонални карусел
knjige
Владо Ђ. Дулетић
Записи из будванског краја
©Народна библиотека Будве 2018