ČITAONICE
Biblioteka nudi korisnicima čitaonicu za odrasle sa 20 mjesta i dvije radne stanice sa pristupom Internetu. U Dječjem odjeljenju je čitaonica za najmlađe. U čitaonicama Biblioteke se često organizuju različiti programi i škole vještina koje osmišljavaju i vode zaposleni u Biblioteci ili lokalni saradnici. Čitaonice su otvorene od 8.00 do 20.00 sati. U njima se može koristiti bibliotečki i/ili sopstveni materijal.
citaonice
citaonice
citaonice
Za korisnike
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740