COBISS.NET
E-katalog NB Budve je dio nacionalnog sistema kataloško-bibliografskih informacija COBIB.CG; on je, dalje, dio regionalnog sistema COBISS.NET (Slovenija, BiH, Srbija, Makedonija, Bugarska, Albanija).

E-katalog je savremen način da se potraži željena publikacija ili provjeri podatak, u prostorijama biblioteke, ali i sa bilo kog drugog mjesta.

Poslije izbora nacionalne baze (države), pretraživanje onlajn javno dostupnih kataloga je moguće na tri načina: unošenjem nekog podatka o traženom naslovu (osnovno), kombinovanjem nekoliko kriterijuma za pretraživanje (izborno), i pomoću posebnih prefiksa (komandno pretraživanje).

Zahtjevi za pretraživanje koji imaju isti oblik u ćirilici i u latinici mogu se napisati bilo kojim od dva pisma.

E-katalog sadrži podatke o svim vrstama građe:

- monografske publikacije na svim medijima: knjige, kartografska građa, zvučni i video zapisi, fotodokumenti, štampane muzikalije (notna građa);

- serijske publikacije: časopisi i novine;

- članci iz časopisa i zbornika.

COBISS.NET sadrži 11 miliona kataloških zapisa iz 1.172 biblioteke. Možete mu pristupiti ovdje.
cobib
Elektronski katalozi
Elektronski katalozi
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740