КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ
„Будва живи историју“
У овом изузетном историјском тренутку када је пандемија значајно промијенила наш свијет и начин живота, ЈУ Народна библиотека Будве жели да прикупи и сачува документарна свједочанства о свему што проживљавамо: од првих поремећаја свакодневног живота, преко увођења ванредних мјера, до успомена на тренутке изолације и усамљености, живота на дистанци и под маскама.
У том циљу Библиотека је осмислила пројекат „Будва живи историју“ па позива грађане са територије будванске општине да донирају фотографије на којима су забиљежили личне или друштвене моменте нове реалности. Фотографије – у што већој резолуцији, без додатне обраде или интервенције аутора – могу послати сви заинтересовани грађани, било да су аматери или професионалци. Са Условима уступања и коришћења аутори се могу упознати на сајту Библиотеке. Фотографије се шаљу као прилог (attachment) е-поштом на адресу zavicajna@nbbd.me. У пратећој поруци треба навести име и презиме аутора, број телефона, датум и мјесто настанка фотографије, те кратак опис околности у којима је снимљена. Те фотографије ће постати дио завичајног фонда Библиотеке и остати као чувари нашег колективног сјећања. Циљ је да се прикупи и забиљежи што више детаља и ситуација из живота грађана Будве, који би будућим покољењима причали причу о нашем времену. На сајту www.nbbd.me и на фејсбук страници Библиотеке свакодневно ће се објављивати фотографија дана.
Овај заједнички подухват грађана и Библиотеке окончаће се изложбом радова највеће документарне и ликовне вриједности.


Услови за учествовање
• Слањем фотографије/а током акције „Будва живи историју“, аутор без икакве материјалне и/или друге надокнаде даје сагласност ЈУ Народна библиотека Будве да ауторски рад може да штампа (каталози, постери, разгледнице, штампа на тканини, и друго) и стави у промет у некомерцијалне или промотивне сврхе, у тиражу који сам одреди, како првог, тако и свих осталих издања, на било ком језику, без сагласности аутора, уз поштовање моралних права аутора.
• Аутор уступа Библиотеци право коришћења предметног рада у обиму и на начин утврђен јавним позивом „Будва живи историју“ и Законом о ауторском и сродним правима.
• Аутор ужива морална права у погледу свог ауторског дјела од тренутка настанка ауторства.
• Библиотека прихвата уступљено ауторско право и задржава право даљег неограниченог коришћења рада без сагласности аутора.
• Аутор дозвољава да Библиотека без икакве даље сагласности и права аутора може ауторско дјело, у целини или дјелимично, користити за све облике библиотечко-информативне, културне и образовне дјелатности, као и да, у целини или делимично, може да га репродукује, емитује, рекламира у земљи и у иностранству, трајно, на сваки начин и у свим медијима, било сада познатим или касније откривеним и развијеним.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740