KULTURNI PROGRAMI
„Budva živi istoriju“
U ovom izuzetnom istorijskom trenutku kada je pandemija značajno promijenila naš svijet i način života, JU Narodna biblioteka Budve želi da prikupi i sačuva dokumentarna svjedočanstva o svemu što proživljavamo: od prvih poremećaja svakodnevnog života, preko uvođenja vanrednih mjera, do uspomena na trenutke izolacije i usamljenosti, života na distanci i pod maskama.
U tom cilju Biblioteka je osmislila projekat „Budva živi istoriju“ pa poziva građane sa teritorije budvanske opštine da doniraju fotografije na kojima su zabilježili lične ili društvene momente nove realnosti. Fotografije – u što većoj rezoluciji, bez dodatne obrade ili intervencije autora – mogu poslati svi zainteresovani građani, bilo da su amateri ili profesionalci. Sa Uslovima ustupanja i korišćenja autori se mogu upoznati na sajtu Biblioteke. Fotografije se šalju kao prilog (attachment) e-poštom na adresu zavicajna@nbbd.me. U pratećoj poruci treba navesti ime i prezime autora, broj telefona, datum i mjesto nastanka fotografije, te kratak opis okolnosti u kojima je snimljena. Te fotografije će postati dio zavičajnog fonda Biblioteke i ostati kao čuvari našeg kolektivnog sjećanja. Cilj je da se prikupi i zabilježi što više detalja i situacija iz života građana Budve, koji bi budućim pokoljenjima pričali priču o našem vremenu. Na sajtu www.nbbd.me i na fejsbuk stranici Biblioteke svakodnevno će se objavljivati fotografija dana.
Ovaj zajednički poduhvat građana i Biblioteke okončaće se izložbom radova najveće dokumentarne i likovne vrijednosti.


Uslovi za učestvovanje
• Slanjem fotografije/a tokom akcije „Budva živi istoriju“, autor bez ikakve materijalne i/ili druge nadoknade daje saglasnost JU Narodna biblioteka Budve da autorski rad može da štampa (katalozi, posteri, razglednice, štampa na tkanini, i drugo) i stavi u promet u nekomercijalne ili promotivne svrhe, u tiražu koji sam odredi, kako prvog, tako i svih ostalih izdanja, na bilo kom jeziku, bez saglasnosti autora, uz poštovanje moralnih prava autora.
• Autor ustupa Biblioteci pravo korišćenja predmetnog rada u obimu i na način utvrđen javnim pozivom „Budva živi istoriju“ i Zakonom o autorskom i srodnim pravima.
• Autor uživa moralna prava u pogledu svog autorskog djela od trenutka nastanka autorstva.
• Biblioteka prihvata ustupljeno autorsko pravo i zadržava pravo daljeg neograničenog korišćenja rada bez saglasnosti autora.
• Autor dozvoljava da Biblioteka bez ikakve dalje saglasnosti i prava autora može autorsko djelo, u celini ili djelimično, koristiti za sve oblike bibliotečko-informativne, kulturne i obrazovne djelatnosti, kao i da, u celini ili delimično, može da ga reprodukuje, emituje, reklamira u zemlji i u inostranstvu, trajno, na svaki način i u svim medijima, bilo sada poznatim ili kasnije otkrivenim i razvijenim.
©Narodna biblioteka Budve 2018