KULTURNI PROGRAMI
Promocija zbornika dječijih radova Male morske pjesme i priče
U subotu 13. maja u 13 časova na 17. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga Narodna biblioteka Budve i NVO Dramski studio Budva predstavljaju zbornik dječijih radova festivala književnosti za djecu Male morske pjesme i priče. O Zborniku najboljih dječijih radova 2014- 2022, objavljenog povodom jubilarnog 10. dječijeg književnog festivala Male morske pjesme i priče, govoriće predsjednica NVO Dramski studio Budva, Radmila Knežević i u ime Narodne biblioteke Budve Stanka Stanojević, dok će radove čitati djeca-autori.
Festival Male morske pjesme i priče već godinama podržan je od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore i Zavoda za školstvo kao i od Opštine Budva.
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740