Biblioteka tokom cijelog dana nudi korisnicima u čitaonici dvije radne stanice sa pristupom Internetu. Korišćenje računara je obuhvaćeno članarinom.
racunari i internet
racunari i internet
racunari i internet
Za korisnike
©Narodna biblioteka Budve 2018