RADIONICE
„Čitaj, istraži, pripremi i pokaži“ - radionice u Petrovcu
U organizaciji Narodne biblioteke Budve u prostorijama Crvene komune u Petrovcu od utorka, 11. februara počinju tromjesečne radionice za djecu „Čitaj, istraži, pripremi i pokaži“ i „Mala škola pismenosti“ namijenjene djeci uzrasta od 8 do 15 godina. Obje radionice će se odvijati svakog utorka do 5. maja i obje u terminu od 14 do15 časova. Sve radionice su besplatne za polaznike.
Radionica „Čitaj, istraži, pripremi i pokaži“ namjenjena je djeci uzrasta od 8-10 godina. Osmišljena je da osposobi djecu da se nesmetano izražavaju i da bogateći rječnik razvijaju i samopouzdanje prilikom samostalnog i javnog izlaganja. Uz zajednički odabir teme, voditelj radionice i djeca će osmišljavati monologe i dijaloge i stvarati priče. Budući da je dosadašnje iskustvo u radu sa djecom pokazalo da se oni najbolje oslobađaju i izražavaju kroz nastup na sceni, to će biti i krajnji cilj ove radionice.
Radionice će voditi profesorica Ivana Kurtović.
©Narodna biblioteka Budve 2018