KNJIGE
Narodna biblioteka Budve je 2017. godine pokrenula izdavačku djelatnost sa osnovnom namjerom da objavljuje djela budvanskih autora i na budvanske teme. Svi naslovi se mogu koristiti uz poštovanje prava definisanih odgovarajućom Izjavom o uslovima korišćenja.
knjige
Iva Bajković
So i more
knjige
Lucija Đurašković
Kulturno blago Paštrovića
knjige
Krsto Vuković
Kriza smisla
knjige
Sara Vuković
Atelje
©Narodna biblioteka Budve 2018