КЊИГЕ
Народна библиотека Будве је 2017. године покренула издавачку дјелатност са основном намјером да објављује дјела будванских аутора и на будванске теме. Сви наслови се могу користити уз поштовање права дефинисаних одговарајућом Изјавом о условима коришћења.
knjige

Мале морске пјесме и приче - 7. фестивал
knjige
Божена Јелушић
Обичне ствари
knjige
Гојко Челебић
Костим утопије
knjige

Будва у Великом рату - зборник
©Народна библиотека Будве 2018