RADIONICE
RADIONICA MORSKI ŽIVOT – vizuelna umjetnost za osnovce
Narodna biblioteka Budve organizuje besplatnu radionicu Vizuelna umjetnost za osnovce ponedjeljkom od 16 do 18 časova u prostoru čitaonice počev od 6. februara pa do maja, a namijenjena je djeci od 6. do 9. razreda.


Tema radionica: Vizuelna umjetnost za osnovce od 5-9. razreda
Ciljevi radionica: Upoznati djecu sa medijumima vizuelnih umjetnosti, razvoj kreativnosti i vještina potrebnih da pronađu svoj kreativni izraz. Uvodno predavanje o vizuelnim umjetnostima uključujući gafički dizajn, fotografiju, ilustraciju, kolaž.
Grafički dizajn: Osnovni principi i elementi grafičkog dizajna kao što su boja, tipografija i kompozija. Učenje osnovnih funkcija onlajn programa CANVA koji će im služiti za dizajniranje.
Fotografija: Predstaviti osnove fotografije. Naučiti djecu više o kompoziciji, osvjetljenju i kadriranju. Kao praktičnu vježbu odraditi sa djecom portrete i kroz vježbu učiti o postavljanju i komunikaciji sa modelom.
Ilustracija: Kroz ilustraciju upoznati različite tehnike crtanja kao i njihovo kombinovanje: crtanje olovkom, markerima itd. Predstaviti i crtanje preko digitalnih alata. Vježbu odraditi sa tradicionalnim tehnikama crtanja (olovka,markeri,itd).
Kolaž: Kroz kolaž naučiti djecu kako kombinovanjem različitih medijuma (kao što su fotografija, ilustracija) mogu dobiti kreativno rješenje. Koristiti tradicionalne tehnike i online program CANVA.
Zajednička tema koju ćemo obradjivati tokom radionica je ‘Morski život’. Cilj je da kroz zajednički rad dođemo do toga šta za djecu znači more i njegova blizina. Krajnji cilj biće kreativno rješenje na ovu temu koje ćemo dizajnirati i pripremiti za različite kanale primjene:
Štampa na papiru - format razglednice
Štampa na materijalu: štampa na cegeru 100% cotton (canvas tote)
Priprema za digitalne kanale: formati za društvene mreže i online prezentaciju
Period trajanja radionica: četiri mjeseca : februar - maj (u maju plasirati konačna rješenja)
Edukator radionice:
Aleksandra Kostić
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740