Одлука о усвајању финансијског пословања за 2018. годину ЈУ Народна библиотека Будве
Извјештај о финансијском пословању за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Будве за 2018. годину
Извјештај о раду за 2018. годину
Извјештај о раду за 2017. и одлуке
Извјештај о финансијском пословању библиотеке за 2019. годину
Извјештај о раду Библиотеке за 2019. годину
О Библиотеци
©Народна библиотека Будве 2018