Документ о регистрацији 2021.
Одлука о цијени фотокопирања библиотечке грађе у ЈУ Народна библиотека Будве
Одлука о висини дневне накнаде за сваки дан кашњења по књизи
Одлука о висини чланарине у ЈУ Народна библиотека Будве
Правилник о условима и начину коришћења библиотечке грађе у ЈУ Народна библиотека Будве
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању народне библиотеке
Одлука о оснивању народне библиотеке ЈУ Библиотека Будве
Статут
Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2020. годину
О Библиотеци
©Народна библиотека Будве 2018